Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise