O obci

Obec Horní Radslavice je vzdálená od Velkého Meziříčí 10 kilometrů jihozápadně. Žije zde přibližně 100 obyvatel. Vesnice se rozprostírá v nadmořské výšce kolem 514 metrů a vrch Strážnice, jenž se zvedá východně od obce, má nadmořskou výšku 564 metrů. Vesnici od tohoto vrchu odděluje Svatoslavský potok. Katastr obce,kterým prochází modrá turistická značka a cyklostezka číslo 103, má rozlohu 467 hektarů.

Historie obce Horní Radslavice

Obec Horní Radslavice původně náležela k meziříčskému panství. První písemná zmínka pochází z roku 1377, kdy Jan II. ml. z Meziříčí daroval ves Horní Raclavice svému strýci Janu III. st. z Meziříčí a jeho dědicům. U meziříčského panství zůstala do počátku 15. století. Roku 1409 prodal Ladislav z Kravař na Meziříčí obec Horní Radslavice se svolením Anežky, dcery zesnulého Jana z Meziříčí, Jankovi, Štědroňovi a Mikuláši z Bochovic. Roku 1436 došlo ke sporům o bochovské dědictví: Mikeš Něpr z Oslavice vznesl nárok na vsi Bochovice a Raclavice, které měly ve vlastnictví sestry Kateřina a Dorota, manželka Smila z Radňovsi, z Bochovic. O rok později byla mezi oběma stranami sepsána smlouva, podle které si Mikeš Něpr ponechal Bochovice s dvorem a Kateřina s Dorotou Raclavice s příslušenstvím a dědictví v Bojanově.

Roku 1464 přenechala Dorota z Bochovic obec Raclavice Janovi z Radňovsi a smlouva byla zapsána do desek zemských. S Radňovsí připadla obec pravděpodobně k Mitrovu a později byla prodána Pernštejnům. Roku 1556 připojil Vratislav z Pernštejna Raclavice k bývalému měřínskému proboštství.

Následujícího roku 1557 byl celý měřínský statek prodán Janu st. Stráneckému ze Stránec. O dva roky později prodal Jan st. Stránecký větší část měřínského majetku bratřím Janovi a Rafaelovi Chroustenským z Malovar a z Chroustenic na Rudolci. Ta se stala součástí černického panství. Z menší části bývalého měřínského statku, jejíž součástí byla i ves Horní Raclavice, vytvořil samostatné panství Stránecká (dříve Pivcova) Zhoř, jehož hlavními sídly byla tvrz v Pavlínově a zámek ve Zhoři. Roku 1620 byl rytíři Aleši Stráneckému všechen majetek zabaven, neboť byl účastníkem stavovského odboje.

Od této chvíle dochází k poměrně častému střídání majitelů stráneckého panství. Roku 1729 koupil zhořské panství hrabě František Ugarte na Meziříčí za 112 000 zlatých a 100 dukátů. Od této chvíle mělo zhořské panství, jehož součástí byly i Horní Raclavice, stejné majitele jako panství Velké Meziříčí.

Vrchnost měla v obci kořalnu a mlýn. Na poddanských pozemcích stály obecní hospoda a kovárna.