Uzavírka z důvodu opravy komunikace II349 křiž. III3496 - hr. okr. TR

Z důvodů opravy komunikace bude v termínu 22.4. - 23.6. 2024 silnice uzavřena. 

Objízdné trasy: II349-kriz.III3496-hr.okr.TR-Priloha-1..pdf