Seznam dotací z ročpočtu Kraje Vysočina čerpaných v obci Horní Radslavice od roku 2010

POVV - program obnovy venkova vysočiny

2010

Výměna oken v budově obecního úřadu
Náklady celkem:                                185000,-
Výše podpory z rozpočtu kraje:      111000,-
Podíl obce:                                         74000,-

2011

Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu
Náklady celkem:                                185 000,-
Výše podpory z rozpočtu kraje:      74000,-
Podíl obce:                                        74000,-

2012

Výstavba části vodovodu obce – 1. Etapa

Výstavba části vodovodu obce
Náklady celkem:                                178333,-
Výše podpory z rozpočtu kraje:      107000,-
Podíl obce:                                         71333,

2013

Výstavba části vodovodu obce – 2. Etapa

Náklady celkem: 181 666,-

Výše podpory z rozpočtu kraje: 109 000,-

Podíl obce: 72 666,-

2014

Výstavba části vodovodu obce – 3. Etapa

Náklady celkem: 176 667,-

Výše podpory z rozpočtu kraje: 106 000,-

Podíl obce: 70 667,-

2015

Výstavba části vodovodu obce – 4. Etapa

Náklady celkem: 175 000,-

Výše podpory z rozpočtu kraje: 105 000,-

Podíl obce: 75 000,-

Návrh územního plánu

2012

Návrh územního plánu
Náklady celkem:                                135000,-
Výše podpory z rozpočtu kraje:       101250,-
Podíl obce:                                         33 750,-

Grantový program Čistá voda

2012

Grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi. Podpora projektové dokumentace - Vodojem Horní Radslavice
Náklady celkem:                                    123 600,-
Výše podpory z rozpočtu kraje:           61 800,-
Podíl obce:                            61800,-

 

2015  Poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů nebo kanalizací z rozpočtu Kraje Vysočina

Výstavba vodovodu části řadu B II:

Náklady celkem:              501 545,- Kč

Výše dotace:                     376 159,-Kč

Podíl obce:                         125 386,-Kč