• Nohejbalový turnaj 2010

 • Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2006 o stanovení úhrady vodného stočného ve dvousložkové formě

 • ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 09/2019 11.10.2019

 • Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2004, o místním poplatku ze psů

 • veřejná vyhláška 1/2011

 • Usnesení 18.6.2009

 • Doplnění závěrečného účtu obce 2010

 • Usnesení 26.2.2010

 • Přezkoumání hospodaření obce 2010

 • Usnesení 18.12.2009

 • Usnesení 5.11.2009

 • Usnesení 4.9.2009

 • Usnesení ZO 31.3.2013

 • Stanovení minimálniho počtu členů OVK

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí