ÚZEMNÍ PLÁN

Zastavěné území Horních Radslavic  je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území  jsou vymezena k datu 31. 10. 2012.

Číst dál: ÚZEMNÍ PLÁN

veřejná vyhláška 1/2009

Originál dokumentu

Čerpané dotace z rozpočtu Kraje Vysočina

Seznam dotací z ročpočtu Kraje Vysočina čerpaných v obci Horní Radslavice od roku 2010

Číst dál: Čerpané dotace z rozpočtu Kraje Vysočina

Odpadové hospodářství

Městys Měřín ve spolupráci s firmou ASEKOL zajišťuje od 1.11.2010 sběr elektrozařízení, ve spolupráci s firmou Elektrowin zajišťuje zpětný odběr chladniček,

Číst dál: Odpadové hospodářství

veřejná vyhláška 2/2011

Originál dokumentu