Rozpočtový výhled obce Horní Radslavice 2017-2020

Originál dokumentu

ÚZEMNÍ PLÁN

Zastavěné území Horních Radslavic  je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území  jsou vymezena k datu 31. 10. 2012.

Číst dál: ÚZEMNÍ PLÁN

Nařízení obce

Originál dokumentu

Čerpané dotace z rozpočtu Kraje Vysočina

Seznam dotací z ročpočtu Kraje Vysočina čerpaných v obci Horní Radslavice od roku 2010

Číst dál: Čerpané dotace z rozpočtu Kraje Vysočina

Vyhláška 1/2015

Original dokumentu

veřejná vyhláška 2/2011

Originál dokumentu