Pozvánka na valnou hromadu MR Velkomeziříčsko-Bítešsko

     MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO

________________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO, která se koná dne

22. 11. 2018 od 15.00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE JUPITER CLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

PROGRAM:

1)         Zahájení

-      uvítání přítomných zástupců členských obcí  a nově zvolených starostů

2)         Schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu

3)         Schválení rozpočtu na rok 2019

4)         Schválení rozpočtového opatření č.2/2018

5)         Volba členů Rady MR VMB a Kontrolního výboru MR VMB

6)         Informace o projektu MAP II

 

7)         Zpráva o činnosti Mikroregionu za období 2014-2018 a zpráva Kontrolního výboru

           

8)         Diskuze

9)         Usnesení, závěr

Josef Komínek

Předseda MR VMB