Poplatky za odběr pitné vody

POPLATKY ZA VODU SE VYBÍRAJÍ KAŽDÝ PÁTEK

OD 16.6.2017 OD 19:30 V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU