Rozpočet obce 2019

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2018 14.12.2015

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2018 14.12.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 28 000,00 Kč 318 465,76 Kč 31 466,17 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ost. Z kap. Výnosů 1113 25 000,00 Kč 29 597,42 Kč 2 194,70 Kč
DPH 1211 500 000,00 Kč 667 971,02 Kč 61 971,02 Kč
Popl. Za pro. A svoz, likvidaci kom. Odpadů 1340 39 600,00 Kč 39 800,00 Kč 200,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 1 130,00 Kč 30,00 Kč
Daň z hazardních her 1381 5 000,00 Kč 7 806,12 Kč 10,44 Kč
Odvod z loterií 1382 0,00 Kč 4,83 Kč 4,83 Kč
Daň z nemovitých věcí 1511 160 000,00 Kč 172 166,38 Kč 12 166,38 Kč
Pitná voda - poplatky 2310 2111 60 000,00 Kč 8 070,00 Kč 10 406,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 50 000,00 Kč 50 400,00 Kč 200,00 Kč
Příjmy z úroků 6310 2141 900,00 Kč 1 289,15 Kč 89,15 Kč
CELKEM 118 738,69 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Podpora produkční činnosti ost.os, výdaje 1032 5021 0,00 Kč 23 200,00 Kč 4 675,00 Kč
Podpora produkční činno nákup ostatních služeb 1032 5169 0,00 Kč 14 013,00 Kč 13 105,00 Kč
Ost.záležitosti pozemních komunikací opravy a ud 2219 5171 500 000,00 Kč 230 107,00 Kč -17 780,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 118 738,69 Kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2018 3.12.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2018 3.12.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ost.zálež.pozem.komunikací - opravy a udržování 2219 5171 500 000,00 Kč 230 107,00 Kč -86 995,90 Kč
Ost. Záležitosti kultury DHDM 3319 5137 0,00 Kč 4 368,00 Kč 2 769,00 Kč
Ost. Záležitosti kultury - nákup materiálu 3319 5139 2 000,00 Kč 16 036,00 Kč 13 794,00 Kč
Využití vol.času dětí a ml. -nákup materiálu 3421 5139 0,00 Kč 3 163,00 Kč 113,00 Kč
Využití vol.času dětí a ml. -věcné dary 3421 5194 0,00 Kč 2 054,00 Kč 2 054,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ost. Služeb 3722 5169 65 000,00 Kč 76 081,00 Kč 8 081,00 Kč
Zast. obcí-odm.čl.zastu.obcí a krajů 6112 5023 320 000,00 Kč 354 827,00 Kč 30 986,00 Kč
Zast. obcí-odm.čl.zastu.obcí a krajů-pojistné 6112 5032 30 000,00 Kč 31 947,00 Kč 1 947,00 Kč
Činnost místní správy platy zaměstnanců 6171 5011 73 200,00 Kč 75 143,00 Kč 1 943,00 Kč
Činnost místní správy Ost.pov.pojistné 6171 5031 17 000,00 Kč 18 787,00 Kč 1 787,00 Kč
Činnost místní správy Ost.DHDM 6171 5137 0,00 Kč 34 953,00 Kč 9 761,00 Kč
Činnost místní správy Ost nákup materiálu 6171 5139 20 000,00 Kč 22 547,00 Kč 1 818,00 Kč
Činnost místní správy Ost.elektrická energie 6171 5154 37 000,00 Kč 38 438,00 Kč 1 438,00 Kč
Činnost místní správy Ost.služby telekom a radiokomunikace 6171 5162 7 000,00 Kč 7 290,00 Kč 290,00 Kč
Činnost místní správy Ost.nákup ost. Služeb 6171 5169 0,00 Kč 76 470,90 Kč 4 200,90 Kč
Činnost místní správy Ost.pohoštění 6171 5175 2 000,00 Kč 12 500,00 Kč 6 014,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha

Originál dokumentu