Záměr obce Horní Radslavice 4/2018

Originál dokumentu

Záměr obce Horní Radslavice 3/2018

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2018 12.10.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2018 12.10.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 28 000,00 Kč 263 999,59 Kč 30 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty 1211 500 000,00 Kč 533 000,00 Kč 33 000,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 990,00 Kč 60,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 50 000,00 Kč 50 200,00 Kč 200,00 Kč
CELKEM 63 260,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ost.zál.kultury-nákup materiálu 3399 5139 0,00 Kč 270,00 Kč 270,00 Kč
Ost.zál.kultury-pohoštění 3399 5175 0,00 Kč 926,00 Kč 926,00 Kč
Využití vol.času dětí a ml. -nákup materiálu 3421 5139 0,00 Kč 3 050,00 Kč 3 050,00 Kč
Komun.služby a úz.rozvoj-platy daní a poplatků 3639 5362 0,00 Kč 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje 3745 5021 8 000,00 Kč 30 800,00 Kč 2 495,00 Kč
Péče o vzhled obcí 3745 5139 0,00 Kč 2 406,00 Kč 805,00 Kč
Péče o vzhled obcí 3745 5169 0,00 Kč 19 783,50 Kč 10 164,00 Kč
Služby pro obyvatele-nákup ost. služeb 3900 5139 0,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
PO dobrovolná část DHDM 5512 5137 8 000,00 Kč 12 852,00 Kč 4 852,00 Kč
PO dobrovolná část 5512 5156 0,00 Kč 774,00 Kč 774,00 Kč
Činnost místní správy DHDM 6171 5137 0,00 Kč 25 192,00 Kč 1 808,00 Kč
Činnost místní správy Ost.pov.pojistné 6171 5139 0,00 Kč 20 729,00 Kč 3 000,00 Kč
Činnost místní správy pohoštění 6171 5175 0,00 Kč 6 486,00 Kč 216,00 Kč
Volby ZO ostatní osobní výdaje 6115 5021 0,00 Kč 1 484,00 Kč 1 484,00 Kč
Volby ZO Ost.pov.pojistné 6115 5139 0,00 Kč 1 441,00 Kč 1 441,00 Kč
Volby ZO cestovné 6115 5173 0,00 Kč 530,00 Kč 530,00 Kč
Volby ZO pohoštění 6115 5175 0,00 Kč 780,00 Kč 780,00 Kč
CELKEM 33 895,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE

29 365,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2018 21.9.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2018 21.9.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 930,00 Kč 30,00 Kč
Neinv. Přijaté transféry z VPS SR 4111 0,00 Kč 47 593,00 Kč 30 000,00 Kč
CELKEM           30 030,00 Kč
VÝDAJE
 
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Poř., zach., obn. Hod. míst. Kult. Památek 3326 5139 0,00 Kč 422,00 Kč 422,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 8 000,00 Kč 28 305,00 Kč 1 955,00 Kč
CELKEM 2 377,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE           27 653,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření