Záměr obce 2/2019 - Dohoda o zvýšení pachtovného

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 06/2019 6.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2019 6.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Volby do Evropského parlamentu 4111 0,00 Kč 18 899,00 Kč -10 101,00 Kč
CELKEM -10 101,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Volby do Evropského parlamentu - nákup materiálu 6117 5139 0,00 Kč 18 899,00 Kč -10 101,00 Kč
CELKEM -10 101,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření zde

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 08/2019 30.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2019 30.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
DPH 1211 0,00 Kč -200,00 Kč -200,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 200,00 Kč 200,00 Kč
Investiční transféry od krajů 4222 0,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj-příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 550 000,00 Kč 470 000,00 Kč -80 000,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Rozhlas a televize 3341 5169 605,00 Kč 605,00 Kč -135,00 Kč
Činnost místí správy - poštovní služby 6171 5161 2 000,00 Kč 1 865,00 Kč -135,00 Kč
Činnost místí správy - nákup ostatních služeb 6171 5169 15 000,00 Kč 53 906,50 Kč 270,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

Kopletní rozpočtová opatření zde

Výzva - ochrana zemědělských pozemků

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 07/2019 20.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019 20.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Dotace POVV 4122 0,00 Kč 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč
CELKEM 127 000,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Silnice - nákup ostatních služeb 2212 5169 50 000,00 Kč 72 000,00 Kč 10 250,00 Kč
Úpravy drodných vodních toků-ostatní osobní výdaje 2333 5021 10 500,00 Kč 12 400,00 Kč 1 900,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury-nákup materiálu 3319 5139 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč -1 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury-věcné dary 3399 5194 9 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost-budovy, stavby 3419 6121 500 000,00 Kč 277 000,00 Kč -222 300,00 Kč
Komunální služby-nákup ostních služeb 3639 5169 150 000,00 Kč 137 630,00 Kč -12 150,00 Kč
Činnost místní správy oprava soc. zařízení 6171 5171 90 000,00 Kč 367 315,50 Kč 350 000,00 Kč
CELKEM 127 700,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 0,00 Kč

Kompletní rozpočtové opatření zde

Výzva vodoprávního úřadu ŠETŘENÍ VODOU

Originál dokuentu