ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019 11.10.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Využívání a zneškod.odpadů -příspěvky 3725 2324 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč
CELKEM 10 000,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Sběr a svoz nebezpečných odpadů-nákup služeb 3721 5169 605,00 Kč 605,00 Kč 300,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů-nákup služeb 3722 5169 2 000,00 Kč 1 865,00 Kč 7 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů-nákup služeb 3723 5169 15 000,00 Kč 53 906,50 Kč 2 700,00 Kč
CELKEM 10 000,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč