ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 08/2019 30.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2019 30.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
DPH 1211 0,00 Kč -200,00 Kč -200,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 200,00 Kč 200,00 Kč
Investiční transféry od krajů 4222 0,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj-příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 550 000,00 Kč 470 000,00 Kč -80 000,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Rozhlas a televize 3341 5169 605,00 Kč 605,00 Kč -135,00 Kč
Činnost místí správy - poštovní služby 6171 5161 2 000,00 Kč 1 865,00 Kč -135,00 Kč
Činnost místí správy - nákup ostatních služeb 6171 5169 15 000,00 Kč 53 906,50 Kč 270,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

Kopletní rozpočtová opatření zde