ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 07/2019 20.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019 20.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Dotace POVV 4122 0,00 Kč 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč
CELKEM 127 000,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Silnice - nákup ostatních služeb 2212 5169 50 000,00 Kč 72 000,00 Kč 10 250,00 Kč
Úpravy drodných vodních toků-ostatní osobní výdaje 2333 5021 10 500,00 Kč 12 400,00 Kč 1 900,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury-nákup materiálu 3319 5139 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč -1 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury-věcné dary 3399 5194 9 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost-budovy, stavby 3419 6121 500 000,00 Kč 277 000,00 Kč -222 300,00 Kč
Komunální služby-nákup ostních služeb 3639 5169 150 000,00 Kč 137 630,00 Kč -12 150,00 Kč
Činnost místní správy oprava soc. zařízení 6171 5171 90 000,00 Kč 367 315,50 Kč 350 000,00 Kč
CELKEM 127 700,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 0,00 Kč

Kompletní rozpočtové opatření zde