ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 06/2019 6.9.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2019 6.9.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Volby do Evropského parlamentu 4111 0,00 Kč 18 899,00 Kč -10 101,00 Kč
CELKEM -10 101,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Volby do Evropského parlamentu - nákup materiálu 6117 5139 0,00 Kč 18 899,00 Kč -10 101,00 Kč
CELKEM -10 101,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření zde