ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 05/2019 25.7.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019 25.7.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Silnice - nákup ostatních služeb 2212 5169 50 000,00 Kč 62 705,00 Kč 12 705,00 Kč
Ostatní činnosti - rezervy 6409 5901 60 538,00 Kč 20 168,00 Kč -12 705,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč

 

Komplektní rozpočtové opatření zde