ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 04/2019 30.6.201

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2019 30.6.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Rozhlas a televize - poplatek 3723 6121 200 000,00 Kč 222 590,00 Kč 22 590,00 Kč
Komunální služby ost. Osobní výdaje 6409 5901 60 538,00 Kč 32 873,00 Kč -22 590,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE

0,00 Kč

 

Všechna rozpočtová opatření zde: zde