ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 03/2019 25.4.201

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2019 25.4.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2119 0,00 Kč 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč
Ost. Ochrana půdy a spod. Vody 3739 2222 0,00 Kč 27 350,00 Kč 27 350,00 Kč
Ost. Ochrana půdy a spod. Vody 3739 2324 28 400,00 Kč 0,00 Kč -28 400,00 Kč
4111 0,00 Kč 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč
CELKEM 35 350,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Rozhlas a televize - poplatek 3341 5169 0,00 Kč 135,00 Kč 135,00 Kč
Komunální služby ost. Osobní výdaje 3639 5021 0,00 Kč 8 485,00 Kč 8 485,00 Kč
Komunální služby ost. Neinv. Transféry 3639 5329 0,00 Kč 1 488,00 Kč 1 488,00 Kč
Volby do Evropského parlamentu - nákup materiálu 6117 5139 0,00 Kč 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč
CELKEM 39 108,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE -3 758,00 Kč

Všechna rozpočtová opatření: zde