ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 02/2019 25.3.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019 25.3.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ostatní finanční operace -platy daní a poplatků 6399 5365 0,00 Kč 91 960,00 Kč 91 960,00 Kč
CELKEM 91 960,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE -91 960,00 Kč

Všechna rozpočtová opatření: zde