ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 01/2019 15.2.2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019 15.2.2019
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Pitná voda - nekapitálové příspěvky, náhrady 2310 2324 0,00 Kč 5 760,00 Kč 5 760,00 Kč
Veřejné osvětlení - nekapitálové příspěvky, náhrady 3631 2324 0,00 Kč 3 238,00 Kč 3 238,00 Kč
Činnost místní správy - nekapitálové příspěvky, náhrady 6171 2324 0,00 Kč 5 696,00 Kč 5 696,00 Kč
CELKEM 14 694,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ost.zál.kultury, círk., sděl. prost. - nákup materiálu 3399 5139 235,00 Kč
Činnost místní správy 6171 5166 4 840,00 Kč
Ostatní činnosti - rezervy 6409 5901 -5 075,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 14 694,00 Kč