ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2018 14.12.2015

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2018 14.12.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 28 000,00 Kč 318 465,76 Kč 31 466,17 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ost. Z kap. Výnosů 1113 25 000,00 Kč 29 597,42 Kč 2 194,70 Kč
DPH 1211 500 000,00 Kč 667 971,02 Kč 61 971,02 Kč
Popl. Za pro. A svoz, likvidaci kom. Odpadů 1340 39 600,00 Kč 39 800,00 Kč 200,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 1 130,00 Kč 30,00 Kč
Daň z hazardních her 1381 5 000,00 Kč 7 806,12 Kč 10,44 Kč
Odvod z loterií 1382 0,00 Kč 4,83 Kč 4,83 Kč
Daň z nemovitých věcí 1511 160 000,00 Kč 172 166,38 Kč 12 166,38 Kč
Pitná voda - poplatky 2310 2111 60 000,00 Kč 8 070,00 Kč 10 406,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 50 000,00 Kč 50 400,00 Kč 200,00 Kč
Příjmy z úroků 6310 2141 900,00 Kč 1 289,15 Kč 89,15 Kč
CELKEM 118 738,69 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Podpora produkční činnosti ost.os, výdaje 1032 5021 0,00 Kč 23 200,00 Kč 4 675,00 Kč
Podpora produkční činno nákup ostatních služeb 1032 5169 0,00 Kč 14 013,00 Kč 13 105,00 Kč
Ost.záležitosti pozemních komunikací opravy a ud 2219 5171 500 000,00 Kč 230 107,00 Kč -17 780,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 118 738,69 Kč