ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2018 7.9.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2018 7.9.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 28 000,00 Kč 233 999,59 Kč 40 000,00 Kč
Příjmy z úroků 6310 2141 900,00 Kč 1 100,00 Kč 200,00 Kč
CELKEM 40 200,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Poř., zach., obn. Hod. míst. Kult. Památek 3326 5171 0,00 Kč 1 074,00 Kč 1 074,00 Kč
Činnost místní správy-ostatní platy 6171 5168 0,00 Kč 2 000,00 Kč 4 180,55 Kč
Činnost místní správy-ostatní platy 6171 5169 8 000,00 Kč 26 350,00 Kč 14 000,00 Kč
Činnost místní správy-ostatní platy 6171 5171 2 000,00 Kč 2 801,00 Kč 1 481,00 Kč
CELKEM 20 735,55 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 19 464,45 Kč

Kompletní rozpočtová opatření