ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2018 21.9.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2018 21.9.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 930,00 Kč 30,00 Kč
Neinv. Přijaté transféry z VPS SR 4111 0,00 Kč 47 593,00 Kč 30 000,00 Kč
CELKEM           30 030,00 Kč
VÝDAJE
 
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Poř., zach., obn. Hod. míst. Kult. Památek 3326 5139 0,00 Kč 422,00 Kč 422,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 8 000,00 Kč 28 305,00 Kč 1 955,00 Kč
CELKEM 2 377,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE           27 653,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření