ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2018 2.8.2018

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2018   2.8.2018
             
PŘÍJMY          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111   28 000,00 Kč 193 999,59 Kč 23 999,59 Kč
Správní poplatky   1361   0,00 Kč 810,00 Kč 270,00 Kč
Daň z hazardních her   1381   5 000,00 Kč 5 614,63 Kč 614,63 Kč
Neinv. Přij. Transf. VPS SR   4122   0,00 Kč 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč
CELKEM           151 884,22 Kč
             
             
VÝDAJE          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Komun.služby a úz.rozvoj-platy daní a popl. 3639 5362   0,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje 3745 5021   8 000,00 Kč 26 350,00 Kč 2 850,00 Kč
Péče o vzhled obcí - pohonné hmoty 3745 5156   2 000,00 Kč 2 801,00 Kč 801,00 Kč
Činnost místní správy-DHDM 6171 5137   0,00 Kč 7 094,00 Kč 899,00 Kč
Činnost místní správy-poštovní služby 6171 5161   1 000,00 Kč 1 500,00 Kč 500,00 Kč
CELKEM           6 050,00 Kč
             
PŘÍJMY - VÝDAJE           145 834,22 Kč

 

Kompletní rozpočtová opatření