ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018 13.7.2018

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018   13.7.2018
             
PŘÍJMY          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111   28 000,00 Kč 170 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Správní poplatky   1361   0,00 Kč 540,00 Kč 90,00 Kč
CELKEM           30 090,00 Kč
             
             
VÝDAJE          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Péče o vzhled obcí a zeleň-ost.os.výdaje 3745 5021   8 000,00 Kč 23 500,00 Kč 500,00 Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň-nákup materiálu 3745 5139   0,00 Kč 1 601,00 Kč 1 271,00 Kč
Činnost místní správy-ostatní platy 6171 5019   0,00 Kč 1 072,00 Kč 1 072,00 Kč
Činnost místní správy-pojištění 6171 5039   0,00 Kč 365,00 Kč 365,00 Kč
Činnost místní správy-DHDM 6171 5137   0,00 Kč 6 195,00 Kč 5 958,00 Kč
Činnost místní správy-nákup ostatních služeb 6171 5169   0,00 Kč 53 270,00 Kč 10 000,00 Kč
CELKEM           19 166,00 Kč
             
PŘÍJMY - VÝDAJE           10 924,00 Kč

 

Kompletní rozpočtová opatření