ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018 8.6.2018

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018   8.6.2018
             
PŘÍJMY          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Správní poplatky   1361   0,00 Kč 540,00 Kč 90,00 Kč
Podp.prod.činnosti-příjem z pronájmu 1032 2131   100 000,00 Kč 174 160,00 Kč 74 160,00 Kč
CELKEM           74 250,00 Kč
             
             
VÝDAJE          
             
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Podpora produkčních činností-ost.os.výdaje 1032 5021   0,00 Kč 18 525,00 Kč 5 500,00 Kč
Podpora produkčních činností-nákup ost.služeb 1032 5169   0,00 Kč 908,00 Kč 908,00 Kč
Silnice - nákup ostatních služeb 2212 5169   0,00 Kč 25 608,00 Kč 12 000,00 Kč
Ost.záležitosti kultury-věcné dary 3399 5194   0,00 Kč 11 484,00 Kč 3 000,00 Kč
Činnost místní správy-nákup materiálu 6171 5139   20 000,00 Kč 17 729,00 Kč 7 000,00 Kč
Činnost místní správy-nákup ostatních služeb 6171 5175   2 000,00 Kč 6 270,00 Kč 200,00 Kč
CELKEM           28 608,00 Kč
             
PŘÍJMY - VÝDAJE           45 642,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření