ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2018 3.5.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2018 3.5.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 28 000,00 Kč 140 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 450,00 Kč 180,00 Kč
Pitná voda-náhrady 2310 2324 0,00 Kč 4 962,00 Kč 4 962,00 Kč
Veřejné osvětlení-náhrada 3631 2324 0,00 Kč 3 749,00 Kč 3 749,00 Kč
Ost.ochr.půdy-náhrady 3739 2324 15 000,00 Kč 28 400,00 Kč 13 400,00 Kč
CELKEM 62 291,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Podpora produkčních činností-ost.os.výdaje 1032 5021 0,00 Kč 13 025,00 Kč 12 200,00 Kč
Podpora produkčních činností-nákup materiálu 1032 5139 0,00 Kč 7 763,00 Kč 7 763,00 Kč
Podpora produkčních činností-platy daní a popl. 1032 5362 0,00 Kč 1 667,00 Kč 1 667,00 Kč
Pitná voda-opravy a udržování 2310 5171 17 500,00 Kč 23 839,00 Kč 6 339,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury-cestovné 3319 5173 0,00 Kč 382,00 Kč 382,00 Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň-ost.os.výdaje 3745 5021 8 000,00 Kč 23 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň-nákup materiálu 3745 5139 0,00 Kč 330,00 Kč 330,00 Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň-nákup ost.služeb 3745 5169 0,00 Kč 9 579,50 Kč 4 840,00 Kč
Činnost místní správy-nákup ostatních služeb 6171 5169 0,00 Kč 43 270,00 Kč 13 270,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů-budovy, haly 3723 6121 0,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
CELKEM 62 291,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč