Volba prezidenta České republiky 2018 - II. kolo

volební účast : 83,54%    (66 z 79 voličů)

Kandidát Počet hlasů
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,dr.hl.c. 35
Ing. Miloš Zeman 31

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 27/2017 - 31.12.2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 27/2017 31.12.2017
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Příjmy z úroků 6310 2141 800,00 Kč 981,29 Kč 81,29 Kč
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6330 4134 0,00 Kč 196 300,00 Kč 196 300,00 Kč
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6330 4134 0,00 Kč 201 300,00 Kč 5 000,00 Kč
CELKEM 201 381,29 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Pitná voda-úroky vlastní 2310 5141 0,00 Kč 17 408,70 Kč 1 355,00 Kč
Pitná voda-služby peněžních ústavů 2310 5163 21 000,00 Kč 3 739,00 Kč 239,00 Kč
Komunální služby - opravy a udržování 3639 5171 100 000,00 Kč 1 487,29 Kč -1 512,71 Kč
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6330 5345 0,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6330 5345 0,00 Kč 201 300,00 Kč 196 300,00 Kč
CELKEM 201 381,29 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření

Tříkrálová sbírka 2018

O sbírce

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už posedmnácté.

 

20180106 103553

Rozpočet obce Horní Radslavice na rok 2018

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2018 - 9.1.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2018 9.1.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Neinv.přijaté transféry z VPS SR 4111 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
CELKEM 20 000,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Volby Prezidenta republiky - nákup materiálu 6118 5139 0,00 Kč 501,00 Kč 501,00 Kč
Volby Prezidenta republiky - cestovné 6118 5173 0,00 Kč 775,00 Kč 775,00 Kč
Volby Prezidenta republiky - pohoštění 6118 5175 0,00 Kč 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč
Volby Prezidenta republiky - ost.os.výdaje 6118 5021 0,00 Kč 2 695,00 Kč 2 695,00 Kč
CELKEM 5 531,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 14 469,00 Kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 26/2017 - 21.12.2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 26/2017 21.12.2017
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjm.fyz.osob ze závis. činnosti 1111 200 000,00 Kč 268 875,95 Kč 20 502,26 Kč
Daň z příjmu FO z katit. výnosů 1113 20 000,00 Kč 25 155,48 Kč 1 155,48 Kč
Daň z příjmů právnických osob 1121 250 000,00 Kč 267 807,22 Kč 17 807,22 Kč
Daň z přidané hodnoty 1211 450 000,00 Kč 543 255,21 Kč 43 255,21 Kč
Popl.za prov.sys.likvidace kom. Odpadů 1340 38 800,00 Kč 39 500,00 Kč 700,00 Kč
Správní poplatky 1361 0,00 Kč 870,00 Kč 160,00 Kč
Daň z hazardních her 1381 0,00 Kč 5 079,88 Kč 21,36 Kč
Odvod z loterií 1382 0,00 Kč 1 648,44 Kč 61,04 Kč
Daň z nemovitých věcí 1511 150 000,00 Kč 164 922,30 Kč 14 922,30 Kč
Ost.záležitosti kultury-příjem z prodeje zboží 3399 2112 70 000,00 Kč 0,00 Kč -27 425,00 Kč
CELKEM 71 159,87 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 71 159,87 Kč

Kompletní rozpočtová opatření