Záměr obce 3/2017 prodat pozemek

Originál dokumentu

Poplatky za odběr pitné vody

POPLATKY ZA VODU SE VYBÍRAJÍ KAŽDÝ PÁTEK

OD 16.6.2017 OD 19:30 V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU

Výzva odboru ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé

hydrologické situaci vyzývá odbor

ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí

jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické

a právnické osoby k nutnosti šetření vodou

a omezování zalévání pozemků, napouštění bazénů,

mytí vozidel apod.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Originál dokumentu