ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2018 2.3.2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2018 2.3.2018
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Daň z příjmů právnických osob 1122 90 000,00 Kč 164 350,00 Kč 74 350,00 Kč
Poplatek ze psů 1341 1 350,00 Kč 1 400,00 Kč 50,00 Kč
CELKEM 74 400,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Vodní díla - nákup materiálu-nákup materiálu 2341 5139 0,00 Kč 1 981,00 Kč 1 197,00 Kč
Ost.zál.kultury-věcné dary 3399 5194 0,00 Kč 6 514,00 Kč 5 220,00 Kč
Komun.služby a úz.rozvoj-nákup ostatních služeb 3639 5169 150 000,00 Kč 122 945,00 Kč -1 201,00 Kč
Ostatní finanční operace - platby daní 6399 5365 0,00 Kč 164 350,00 Kč 164 350,00 Kč
Ostatní činnosti-nespecifikované rezervy 6409 5901 96 000,00 Kč 0,00 Kč -95 216,00 Kč
CELKEM 74 350,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 50,00 Kč

Kompletní rozpočtová opatření