Návrh rozpočtu obce Horní Radslavice na rok 2018

Originál dokumentu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Originál dokumentu

Informace občanům

INFORMACE OBČANŮM:

UHRADIT SPOTŘEBU PITNÉ VODY MŮŽETE

KAŽDÝ PÁTEK

OD 10.11.2017, OD 19:30 HODIN

V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU

TISKOVÁ ZPRÁVA K VIDITELNOSTI CHODCŮ NA VYSOČINĚ

Originál dokumentu

Rozpočtové opatření č. 17 - 31.10.2017

Originál dokumentu

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2017 31.10.2017
PŘÍJMY
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
CELKEM 0,00 Kč
VÝDAJE
POPIS § Položka UZ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočtové opatření
Ost.zál. kultury - nákup ostatních služeb 3319 5169 49 140,00 Kč 19 239,00 Kč
Služby pro obyvatele-nákup ost. služeb 3900 5169 0,00 Kč -19 239,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč
PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00 Kč